Bli Medlem

Vill du bli medlem i klubben?

Medlemsavgifter

Aktiv medlem blir du genom att betalar in medlemsavgiften som är 100 kr.

Juniormedlem kan den som är under 16 år och vars förälder är aktiv medlem i klubben.
Junioravgiften är 15 kr.

Medlemsavgiften betalas in på vårt bankgiro 5261-2991. Ange i meddelandefältet vem avgiften gäller för. Sänd även ett mail med era personliga uppgifter till oss.

WingInfo Alla medlemmar får löpande information, om nyheter o saker på gång inom klubben, i form av WingInfo. Medlemmar utan e-mailadress får informationen skickad med posten, övriga får den i e-posten.

Se: Styrelsen.  Stagdar. SMC. 
- webdesign av pbjons.se -