Historia

Historia om Red Wings

Red Wings, Mora MCK bildades 1967 av ett gäng knuttar från Mora och Orsa och hette
då Mora-Orsa MCK. Tilläggsnamnet Red Wings kom till något år senare. Runt 1969-70
fick klubben möjlighet att uppföra en klubbstuga vid Lomsmyren, ca tre km utanför Mora.
Själva stugan var en en f.d. scoutlokal som fraktades hel från Mora centrum upp till
nuvarande plats. Den var på ca 55 kvm. 

Saxat ur SMC-Bladet
Nummer 4 årgång 1974

gammal klubbild

Redan 1971 arrangerade klubben den första Siljansträffen, en klassiker som fortfarande existerar och ligger alltid första helgen i juni. På den tiden var det också en fest i mitten av september som kallades för grisfest. Av någon anledning tog det ända till klubbens 25-årsjubi-leumsfest innan det dök upp någon helstekt gris på denna fest..... 

Cykeltävlingen Solleröloppet har i stort sett sedan klubben bildades utnyttjat klubbens
medlemmar som mc-ordonnanser. Ett mycket kul jobb som klubben genom åren fått
erkännande av tävlingsledning och tävlande för mycket väl genomfört uppdrag.
Klubbens medlemmar nyttjas numera även som trafikövervakare i samband med Vasastafetten. 

1974-75 gick klubben med i SMC (Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation) och
våren 1976 skapade SMC:s kampanjer mot den s.k. Rapport 13 (som ville förbjuda
motorcyklar över 250 cc) mycket rubriker och klubbens medlemmar ställde upp med
demonstrationer mm som uppmärksammades, inte minst av media. 

I slutet av 1976 fick Red Wings, av kommunen, tillgång till en rivningsfastighet. Det var en timmerstomme på 7 x 10 mtr som klubben monterade ned och fraktade upp till Lomsmyren.
Under åren fram till omkring 1982 - 83 byggdes det för att utöka tidigare stuga med hjälp av virket som kommit från rivningsfastigheten. 

För att kunna bekosta byggandet arrangerades 1977 - 79 tre st motorutställningar i Mora Ishall, Motor i Mora. Det var ett samarbete med Mora Motorklubb och som gav tillräckligt mycket intäkter för att få klubbstugebygget färdigt.

stuga nu

Under de här åren bildades en mc-klubb i Orsa, vilken sög upp en del av medlemmarna, och av den anledning försvann det ortsnamnet ur klubbens namn.  

Under andra halvan av 80-talet fick så äntligen  klubbstugan vatten indraget. Det var en stor och dyr investering som dock klarades av utan större ansträngning av ekonomin, mycket tack vare bidrag från kommunen och bl.a. stormfällning av träd runt klubbstugan som klubben fick ta hand om och sälja med tillstånd av markägaren (kommunen). 

Senare delen av 80-talet och början av 90-talet fick klubben uppleva en aktivitetssvacka.
Trots det genomfördes de sedvanliga arrangemangen, Siljansträffen, Solleröloppet och
Grisorienteringen. Det sistnämnda blev en följd av den tidigare omnämnda grisfesten någon gång i slutet på 70-talet.

Under denna ”svacka” delade klubben lokaler med en annan mc-klubb i Mora. Den upphörde för något år sedan och Red Wings är åter ensamma om stugan. Under de senaste åren har det börja hända saker igen, fler aktiviteter såsom utflykter av olika slag, utbyggnad av verandan, fler förrådsmöjligheter, golv på övervåningen mm. Dessutom har klubben utnyttjat ALU-arbetare för bl.a ovannämnda byggnationer, uppröjnings- och målningsarbeten.

1996 kom ytterligare ett arrangemang som klubben ansvarar för i samarbete med SMC Dalarna.
Det är kortegekörningen Siljan Runt som genomförs samtidigt som Siljansträffen och som hittills har gått i antivåldets tecken. Både ministrar, riksdagsmän och andra kändisar har ställt upp i detta.  

Sommaren 1998 byggdes ett staket i och med att det drogs en cykelväg förbi klubbstugan och i och med den satsning som bestämdes att göras från -93 och framåt så har det börjat bli större aktivitet i klubbverksamheten och som sakta och säkert på senare år även visat sig i ökat medlemstal. 

Under 1999 öppnade klubben en camping för förbipasserande motorcyklister. Det visade sig bli en succé, kanske inte så många gäster men ett betydligt större utnyttjande av klubbstugan då medlemmarna själva ”upptäckte” att stugan var öppen varje kväll hela sommaren.
På hösten anlades också en slogbod. 

Till det nya årtusendet blev övervåningen färdigbyggd med 10 bäddar så att campinggästerna även kunde erbjudas inomhusboende och de senaste åren har även ett par campingstugor tillkommit. Medlemsantalet är ca 185 st, en siffra som klubben aldrig tidigare varit i närheten av.
Klubbstugan utnyttjas intensivt hela sommaren i och med den frikostiga öppethållandet.

Red Wings har också erövrat vandringspriset för evigt genom att vara störst deltagande klubb i SMC Dalarnas avrostningsrally Dalaträffen genom att vara det under 3 av 4 senaste åren.
En uppmärksammad placering var vid det internationella turistrallyt FIM-Rallyt i Danmark 2002 då klubben kom 7:a av närmare 300 deltagande klubbar från ett 30-tal nationer. 

- webdesign av pbjons.se -