Lite kul kuriosa

Artikeln återfanns på sid 21 i SMC-Bladet nummer 4 årgång 1974

THE RED WINGS STORY

RED WINGS, Mora-Orsa MC-klubb föddes år 1967 av en ung knutte ifrån skogarna.
Denne unge man började åka på en liten motorcykel under tidigt 60-tal.
Detta berodde på en enorm morgontrötthet. Häruppe fanns det ingen att åka med till jobbet mitt på dagen.
Några år senare införskaffade denna man en 51:as BSA Golden Flash och kom snart på att det gick att använda detta förträffliga redskap för inponeringsturer längs curchgate i Mora.

Efter en tids ruskig framfart på gatan där träffade han resten av Ovansiljans MC-burna skinnpajar plus en tokig trampcykelåkande bilförsäljare, vilken är den egentliga orsaken till klubbens tillkomst.
Bilförsäljaren och den unge mannen bjöd hem resten av skinnbusarna för diskussion om att bilda en klubb och kopplade även in kommunen för att lösa lokalbekymret.
Nu visade det sig att dessa fruktade MC-åkare helst ville vara oberoende av kommunen
och trampcykelåkande bilförsäljare.

Men en sporre gavs, och ett förslag om att köpa en gammal flickscoutbarrack uppkom och genomfördes också. Priset var 1000 riksdaler. Lotter, tiggeri och försäljning av medlemskort fick finansiera det hela, och huset blev deras.
Ett problem fanns dock och inte så litet heller. Huset var nämligen uppställt på Mora centrala folkskolas gård och där varken kunde eller fick det stå kvar.

Ingenting kunde stoppa dessa pionjärer. Skorstensmuren revs, järnvägsräls och ett par gamla lastibilsaxlar anskaffades, monterades under huset och en traktor
spändes för. Sedan drogs hela härligheten iväg med blod, svett tårar, poliseskort och telefontrådslyftargubbar på taket till en tomt vid utfarten mot Malung som arrenderats av en Orsabo.
Renovering påbörjades, en öppenspis murades upp, kök byggdes, och baracken blev snart användbar. Renoveringar och ombyggnader tillkom under årens lopp och just nu är det köket som nyrenoveras.

1971 kom medlemmarna på att arrangera en MC-träff. Sagt och gjort. Under några hektiska veckor i maj -71 inbjöds klubbar till träffen. Det jobbades extra hårt uppvid stugan och första helgen i juni var Siljansträffen ett faktum.
Något ljushuvud kom på att ska MC-folket hit till Ovansiljan så ska de höra fiolmusik, och så fick det bli. Fiolmusiken har sedan blivit en tradition under träffen och är mycket uppskattad.

Deltagarantalet var första åreet ca 70-80 cyklar och har i år vuxit till 350. Således blir
Siljansträffen mer och mer känd.
1975 blir alltså 5-årsjubileum med extra arrangemang.
Det är inte bara under träffen det varit besåkare i klubbstugan. Motorcyklister från när och fjärran besöker kubben på sina semesterturer, och stannar ofta upp några dagar och bor i stugan.

Varje år vid midsommar går ett cykellopp runt Siljan, Solleröloppet.
Där har Red Wings samrbetat med polisen som ordonannser under flera år. Det har bidragit till att förhållandet mellan MC-ister och polisen är mycket gott i dessa trakter.
Kontakter med andra MC-klubbar har under årens lopp varit många, och i första hand då med Bollnäs MCK, exempelvis har en hockey-bockey-match gått av stapeln mot BMCK(se referat på annan plats i bladet).

Vi MC-klubbar i Dalarna samarbetar även med att årligen träffas på vårkanten, och vi
planerar då bl.a. träffarrangemangen under säsongen som kommer. Efter många om
och men är nu Red Wings anslutna til SMC och hoppas att det skall var till gagn
både för SMC och klubben.
Red Wings hälsar alla motorcyklister välkomna till dalom. Vår klubbstuga är öppen för Er.

Stig, Gunnar och Mikael.

Tillbaka

- webdesign av pbjons.se -